Oba poniższe wyrazy funkcjonują w języku polskim, jednak pomimo identycznego brzmienia ich znaczenie jest diametralnie różne. Warto zatem zapamiętać, w jakich sytuacjach powinno się ich używać, gdyż wymienne stosowanie tych słów zawsze będzie błędem językowym. Aby ułatwić zrozumienie różnic opracowaliśmy definicje obu słów, a także przygotowaliśmy przykłady jak każde z nich należy używać w zdaniach. Jeśli takie opracowanie okaże się niewystarczające zachęcamy do pozostawienia dalszych pytań w komentarzach.

Poprawna pisownia

suw

Poprawna pisownia, znaczenie: suwem nazywamy ruch jednego elementu względem drugiego na pewnej długości (np. w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach mechanicznych czy silnikach). Dobrym przykładem suwu jest ruch tłoka w cylindrze silnika spalinowego.

Przykłady poprawnej pisowni

Silnikiem dwusuwowym nazywamy silnik, w którym cały obieg pracy występuje co drugi suw.
Na cykl silnika dwusuwowego składa się suw sprężania oraz suw pracy.
Odległość jaką w trakcie jednego suwu pokonuje tłok w cylindrze silnika jest stała i równa dwukrotnej długości wykorbienia w wale korbowym.


Poprawna pisownia

sów

Poprawna pisownia, znaczenie: sów natomiast to rzeczownik sowa, odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Wyraz ten oznacza drapieżnego ptaka o dużej głowie oraz oczach umieszczonych z przodu, polującego w nocy i wydającego charakterystyczne, pohukujące dźwięki. Warto zwrócić uwagę, że termin ten zapisujemy przez ó ze względu na wymianę ó:o (sów, bo sowa).

Przykłady poprawnej pisowni

Niektóre gatunki sów ostatnio powróciły do polowania w dzień zamiast w nocy.
U sów występuje tzw. odwrócony dymorfizm płciowy – samice są większe od samców.
Upierzenie większości sów ma typowo maskujący charakter, jest w odcieniach szarości i brązów.