Poprawna pisownia

chapeau bas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szapo ba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szapoba

Niepoprawna pisownia