Poprawna pisownia

rozumiesz

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej forma czasownika rozumieć. Oznacza on: pojmować coś, interpretować coś, mieć świadomość mechanizmów zdarzeń, ale także: usłyszeć to, co zostało powiedziane.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego czasownika jest pisownia przez -ie. Wszelkiego rodzaju próby pomijania którejś z tych dwóch samogłosek nie mają racji bytu. Powstają wówczas formy takie jak rozumisz, które w języku polskim nie istnieją. W razie wątpliwości można przypomnieć sobie formę bezokolicznika (rozumieć), w której również występuje połączenie samogłosek -ie, zatem logiczne jest, że zapis rozumisz to błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Zanim podpiszesz tę umowę, upewnij się kilkukrotnie, że rozumiesz wszystkie jej punkty.
Czy rozumiesz wszystkie rozwiązywane dziś na lekcji zadania czy coś Ci wytłumaczyć?
Nie daruję Ci tego, rozumiesz? Nikt nigdy tak mnie nie skrzywdził jak Ty teraz.


Niepoprawna pisownia

rozumisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozómiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozumjesz

Niepoprawna pisownia