Niepoprawna pisownia

wstąszka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wstążka

Poprawna pisownia, znaczenie: wstążka jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, w liczbie pojedynczej i odpowiada na pytania mianownika kto? co? Synonimy: taśma, wstęga. Zgodnie z zasadą ortografii wstążka piszemy przez ż, ponieważ wymienia się na spółgłoskę g – w formie słowa wstęga.
Określenie wstążka używamy w odniesieniu do wąskiego, ozdobnego paska materiału, który służy najczęściej do ozdoby włosów, prezentów i kwiatów. Inne znaczenia tego słowa to:
– narzędzie, przyrząd w gimnastyce artystycznej,
– coś długiego, wijącego się,
– element interfejsu użytkownika, który zastępuje pasek narzędzi,
– rodzaj makaronu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachwyciła mnie aksamitna i czerwona wstążka, którą Basia miała wplecioną w swoje długie warkocze, opadające wdzięcznie na jej smukłą szyję.
Na wystawie pasmanterii mieniła się w promieniach słońca wielobarwna wstążka w kolorach tęczy i przyciągała wzrok wszystkich przechodzących obok dziewczynek.
Sama nie wiem, czy lepiej do kwiatów pasuje szeroka, aksamitna wstążka, czy może taka koronkowa wykonana ze sznurka.


Niepoprawna pisownia

wstąrzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w stążka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstonżka

Niepoprawna pisownia