Niepoprawna pisownia

wstąszka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wstążka

Poprawna pisownia