Poprawna pisownia

wyjątek

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłową formą zapisu jest wyjątek. Zgodnie z zasadami języka polskiego, literę ą zapisujemy zawsze wtedy, kiedy poprzedza ona takie spółgłoski jak: b, d, g, k, p, t. W przypadku tego wyrazu ą występuje przed t.
Wyjątek to słowo mogące opisywać niezwykłą osobę albo rzecz. Nazywa się tak odstępstwo od jakiejś zasady, reguły czy obowiązującego prawa. Można tego słowa użyć w kontekście fragmentu większego tekstu, dzieła literackiego czy utworu muzycznego. Wyjątkiem nazywa się także wyraz albo jego poprawną formę, która jest niezgodne z ogólnymi zasadami danego systemu językowego.

Przykłady poprawnej pisowni

To wyjątek, dlatego warto zapamiętać to słowo. Od razu zapowiem, że na pewno pojawi się na dyktandzie.
To jest wyjątek potwierdzający regułę, dlatego po prostu zastanów się nad tym lepiej.
Kasia zrobiła dla mnie wyjątek i tym razem zachciała pójść do kina na film akcji, a nie romans.


Niepoprawna pisownia

wyjontek

Niepoprawna pisownia