Niepoprawna pisownia

menager

Niepoprawna pisownia


W języku polskim poprawne i dopuszczalne jest wiele form zapisu słowa manager – zarówno w formie oryginalnej jak w języku angielskim, ale również w dwóch wariantach spolszczeń. Poprawne pisownie zaznaczyliśmy na zielono, zaś błędne – czerwonymi znakami X. Pojęcie to określa kogoś, kto realizuje procesy zarządzania (najczęściej w przedsiębiorstwie lub dla jakiejś osoby) – na co składa się organizowanie, planowanie, przewodzenie, motywowanie, podejmowanie decyzji oraz kontrolowanie. Osoba ta może stać na czele firmy lub mniejszej wyodrębnionej części takiego podmiotu. Mianem managera określamy również osobę zajmującą się organizacją występów artystycznych bądź sportowych, a także zarządzająca karierami osób z tych dziedzin. Słowo wywodzi się z angielskiego, stąd język polski dopuszcza zarówno zapis w niezmienionej formie jak i dwa rodzaje spolszczeń.

Poprawna pisownia

manager

Poprawna pisownia, oryginalna forma angielska, zgodna z normą ortograficzną.

Poprawna pisownia

menedżer

Poprawna pisownia, rekomendowana wersja pisowni – najbardziej spolszczona zarówno graficznie, jak i fonetycznie.

Poprawna pisownia

menadżer

Poprawna pisownia, pisownia poprawna, choć z najmniej zalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Manager tego pływaka to dobry znajomy jego żony – podobno to ona poleciła mu jego kandydaturę.
Osobiście zajmuję się graniem koncertów, a nie ich organizacją, także w tej sprawie odsyłam do mojego managera.
Jarek od 5 lat mieszka w RPA. Wyprowadził się odkąd został menedżerem popularnej gwiazdy muzyki popularnej.
Nasz lokal poszukuje pracownika na stanowisko menadżera, jeśli jesteś zainteresowany koniecznie zostaw swoje CV.


Niepoprawna pisownia

manadżer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

manedżer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

manażer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maneżer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

meneżer

Niepoprawna pisownia