Niepoprawna pisownia

menager

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

manager

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

menedżer

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

menadżer

Niepoprawna pisownia