Niepoprawna pisownia

chfila

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwila

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hwila

Niepoprawna pisownia