Poprawna pisownia

zaczął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za czoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za czął

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczoł

Niepoprawna pisownia