Poprawna pisownia

jakbym

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo jakbym powinno być zapisywane łącznie. Wynika to z faktu, iż jest ono spójnikiem lub partykułą. Zgodnie z zasadami ortograficznymi, wyrażenia takie, posiadające końcówkę -bym, wyrażającą przypuszczenie lub coś, co może wydarzyć się w przyszłości, zapisujemy zawsze łącznie.
Spójnik jakbym służy do wprowadzania zdania podrzędnego, które opisuje sytuację nierzeczywistą, która jednak może stać się realna. Jako partykuła z kolei powiadamia, że sytuacja danej osoby jest zbliżona do innej, ale nie w pełni taka sama. Może komunikować, iż wypowiadający czuje się w niej podobnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiem, wczoraj wyglądałem, jakbym zobaczył ducha, ale bardzo wystraszyłem się twojego nagłego powrotu.
Jakbym się nie nauczył na ten sprawdzian, to pewnie oblałabym cały rok i moja mama byłaby wściekła.
Jakbym nie miał dwóch długopisów, to bym ci nie pomógł, w końcu też muszę pisać na lekcji.


Niepoprawna pisownia

jak bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagbym

Niepoprawna pisownia