Obie formy zapisu są poprawne, pod warunkiem, że są używane w odpowiednim kontekście. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii, partykuła nie w połączeniu z przysłówkami powinna być zapisywana łącznie, tak jak jest to w przypadku wyrazu niedobrze. Z kolei w przypadku partykuły nie, która jest używana jako wykładnik zaprzeczenia, a przy tym wprowadza zdanie przeciwstawne, musi być zapisywana rozłącznie, tak jak jest to w przypadku nie dobrze.

Poprawna pisownia

niedobrze

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niedobrze oznacza, że coś nie jest takie, jak powinno. Może mieć znaczenie medyczne, mówiące, że coś jest złe pod względem psychicznym albo fizycznym. Dotyczy na przykład złego stanu organizmu po zatruciu. Oznacza jednocześnie skutek działania albo odnosi się do nieodpowiednich zasad moralnych. Niedobrze to również nieprzychylnie, nieodpowiednio, bądź z poczuciem dyskomfortu psychicznego.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wypił za dużo alkoholu, było mu bardzo niedobrze, dlatego szybko wrócił do swojego domu.
Niedobrze się stało, że spóźnił się na lekcje, bo wszyscy zaczęli już pisać sprawdzian, a jemu zostało mniej czasu.
To niedobrze, że nie poszedłeś z tym do lekarza w dniu wypadku, bo teraz możesz mieć problem z wypłatą odszkodowania.


Poprawna pisownia

nie dobrze

Poprawna pisownia, znaczenie: nie dobrze zwrot ten wykorzystuje się do podkreślenia jakiejś sytuacji albo ukazania przeciwstawienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dobrze, ale wspaniale, że tak szybko do nas przyjechałeś, będziemy mogli spędzić ciekawie wakacje.
Nie dobrze, lecz wręcz cudownie się czuję, uwielbiam, kiedy wspólnie wypływamy w rejs po jeziorach.
Nie dobrze, ale wprost genialnie rozwiązałeś te zadania z matematyki, po prostu szybko i bezbłędnie.