Niepoprawna pisownia

kontrachent

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kontrahent

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten został przez Polaków zapożyczony z łaciny lub też z języka niemieckiego. W pierwszym z nich występują określenia contrahens, contrahentis, w drugim z kolei – Kontrahent. Jak widać, w każdym w tych przypadków poprawny zapis uwzględnia spółgłoskę h. Zatem zgodnie z zasadą, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy tak, jak w oryginale, również w języku polskim wyrażenie to należy zapisywać przez h.
Kontrahentem nazywamy każdą ze stron zawierających umowę konsumencką lub też kontrakt.

Przykłady poprawnej pisowni

W zależności od rodzaju przyszłej współpracy warto sprawdzić, czy kontrahent posiada wymagane koncesje i zezwolenia.
Resort finansów ostrzega przed sytuacją, w której kontrahent stwarza na pozór idealne warunki współpracy całkowicie ściągając z nabywcy ryzyko gospodarcze.
Podejrzenia podatnika powinien zbudzić brak obecności potencjalnego kontrahenta na przykład w mediach społecznościowych.