Niepoprawna pisownia

fórtka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

furtka

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie furtka powinniśmy za każdym razem zapisywać przez u otwarte. Świadczy o tym pochodzenie omawianego słowa – zostało ono zapożyczone od naszych zachodnich sąsiadów. W języku niemieckim funkcjonuje rzeczownik Furt, oznaczający wyjątkowo płytkie miejsce w rzecze, przez które można przejść lub przejechać.
Furtka to zdrobnienie pochodzące od rzeczownika furta. Współcześnie furtką nazywamy jednoskrzydłowe, nieduże wejście na dany teren, na przykład do ogrodu. Terminu tego używamy niekiedy w przenośni, określając nim zapasowe wyjście, pozostawione sobie w razie kłopotów.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślał gorączkowo, starając się znaleźć jakąś furtkę lub plan B.
Nieduża, skrzypiąca furtka zaprowadziła ich do ogrodu, o którego istnieniu ludzie zapomnieli wiele lat temu.
Myślę, że nie tylko furtka zasługuje na wymianę, ale również całe ogrodzenie.


Niepoprawna pisownia

furdka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fórdka

Niepoprawna pisownia