Niepoprawna pisownia

róry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rury

Poprawna pisownia