Poprawna pisownia

wziąć

Poprawna pisownia, znaczenie: wziąć to nic innego jak aspekt dokonany czasownika brać, który może występować w znaczeniach takich jak: chwycić, nabyć, zdobyć, pobrać, przyjąć, podjąć się, pokonać, zażyć, zostać pobitym, użyć, uznać za coś, czy dokonać. Pisownia wziąć zakończona wynika z tego, że słowo to jest częścią rodziny słów takich jak: podjąć, ująć, objąć czy jąć. Co istotne, słowa zakończone na podlegają innej odmianie, niż te kończące się na -ść.
Poprawną pisownię tego słowa można łatwo zapamiętać wymieniając słowa wziąć na brać, nie zaś wziąść na braść. Popularna błędna forma zapisu wziąść powstaje na ogół w wyniku podobieństwa do innych czasowników zakończonych na -ść, jak na przykład: usiąść, przyjść czy pójść. Do synonimów słowa wziąć zaliczamy między innymi: zabrać, podjąć, zażyć i zastosować.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę wziąć teraz telefonu do ręki, bo pracowałem przy samochodzie i moje ręce są całe brudne.
Nie dasz rady wziąć tych toreb z zakupami na raz, lepiej weź tylko część z nich.
Czas wziąć się do roboty, bo do końca projektu zostały już tylko trzy dni a my nadal go nie ukończyliśmy.


Niepoprawna pisownia

wziąść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wziąźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzionźć

Niepoprawna pisownia