Niepoprawna pisownia

zrobił bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrobiłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zrobiłbym pochodzi od czasownika zrobić, który w języku polskim oznacza wykonać jakąś czynność lub jakieś określone zadanie.
Zrobiłbym jest czasownikiem w trybie przypuszczającym, występującym w tym wypadku w 1 osobie liczby pojedynczej: ja zrobiłbym. Skoro jest tutaj forma osobowa, a reguła ortograficzna mówi, że cząstkę –by piszemy zawsze razem z czasownikami występującymi w formie osobowej, to poprawna pisownia wyrazu zrobił z cząstką -bym jest łączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrobiłbym ten obiad, ale po prostu mi się nie chce gotować!
Zrobiłbym dla ciebie wszystko, nawet przepłynąłbym ocean, gdybyś tylko chciała do mnie wrócić.
Zrobiłbym to zadanie z matematyki, ale nie rozumiem, o co w nim chodzi.