Niepoprawna pisownia

cherb

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

herb

Poprawna pisownia, znaczenie: herb to symboliczne godło, które graficznie reprezentuje daną miejscowość, region albo państwo. Istnieją także herby rodowe, które zostały przypisane do konkretnych nazwisk, wywodzących się najczęściej od jednego rodu szlacheckiego.
Herb zawsze należy zapisywać przez h, co można wytłumaczyć historią tego słowa, a nie zasadami ortograficznymi. Zostało ono zaadaptowane do języka polskiego najpewniej ze staroczeskiego, w którym znalazło się dzięki niemieckim naleciałościom. Można je wywodzić od Erbe, czyli dziedzictwo.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten herb jest wyjątkowo piękny, żałuję, że nie należę do rodziny, która może go nazywać swoim.
Herb Krakowa posiada niebieskie pole, a na nim czerwony mur z trzema basztami, złotą bramą i orłem.
Szwecja posiada herb w dwóch wersjach: wielkiej, należącej do króla, a także małej, powszechnie używanej.