Poprawna pisownia

nie dotyczyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotyczyła

Niepoprawna pisownia