Niepoprawna pisownia

rombał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rąbał

Poprawna pisownia