Zarówno status, jak i statut są zapisane prawidłowo. Każde z tych słów, występując w języku polskim, posiada jednak inne znaczenie i nie mogą być używane zamiennie. Prawidłowy ich dobór musi być uwarunkowany kontekstem wypowiedzi. Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

statut

Poprawna pisownia, znaczenie: statut jest zbiorem praw i przepisów, które odnoszą się do struktury, zadań oraz sposobu działania instytucji lub innego podmiotu gospodarczego.

Przykłady poprawnej pisowni

Statut przedsiębiorstwa został niedawno zmodyfikowany, aby lepiej pasował do nowych warunków.
Statut szkoły jasno określa, jakie są zadania i prawa uczniów podczas lekcji i zajęć dodatkowych.
Jeśli masz wątpliwości natury prawnej, ten statut powinien pomóc ci je szybko rozwiać.


Poprawna pisownia

status

Poprawna pisownia, znaczenie: status jest stanem, który osiągnęła dana jednostka lub grupa. Odnosi się zazwyczaj do pozycji społecznej osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, osiągniętej za sprawą działań i majątku. Przekłada się na konkretne przywileje lub wpływy, a także szacunek innych.

Przykłady poprawnej pisowni

Status społeczny Kaśki wzrósł po ślubie z Markiem, więc teraz zachowuje się jak wielka dama.
Twój status społeczny może się bardzo szybko zmienić, jeśli tylko popełnisz jakąś poważną gafę.
Nie wiem, jaki ona ma teraz status, ale kiedyś wszyscy ją bardzo szanowali i chcieli się z nią przyjaźnić.