Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

statut

Poprawna pisownia, znaczenie: zbiór przepisów określających sposób działania instytucji lub organizacji, jej cele i strukturę.


Poprawna pisownia

status

Poprawna pisownia, znaczenie: stan prawny osoby, instytucji, organizacji; pozycja społeczna, zawodowa; funkcja, znaczenie czegoś.