Każda z poniższych form, czyli zarówno „bez sensu„, jak i „bezsensu” jest poprawna, należy jednak zaznaczyć, iż ze względu na różne znaczenie pisowni tych nie stosujemy wymiennie. Wybór poprawnej zależny jest od kontekstu zdania – przeczytaj nasze definicje i przykłady dla każdego ze znaczeń i na tej podstawie wybierz właściwą formę zapisu.

Poprawna pisownia

bezsensu

Poprawna pisownia, dopełniacz słowa bezsens, znaczenie: coś pozbawione sensu, logiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Takiego bezsensu dawno nie widziałem.


Poprawna pisownia

bez sensu

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje krzyki są bez sensu, i tak nikt Cię nie usłyszy.


Niepoprawna pisownia

bezsęsu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sęsu

Niepoprawna pisownia