Każda z poniższych form, czyli zarówno bezsensu, jak i bez sensu jest poprawna, należy jednak zaznaczyć, iż ze względu na różne znaczenie pisowni tych nie stosujemy wymiennie. Wybór poprawnej zależny jest od kontekstu zdania – przeczytaj nasze definicje i przykłady dla każdego ze znaczeń i na tej podstawie wybierz właściwą formę zapisu. Pamiętaj, że w znacznej większości przypadków poprawną formą będzie bez sensu pisane rozdzielnie.

Poprawna pisownia

bezsensu

Poprawna pisownia, znaczenie: dopełniacz słowa bezsens, znaczenie: coś pozbawione sensu, logiki.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli nie zakończysz tego bezsensu obiecuję, że z Tobą zerwę!
Podobnego bezsensu nie widziałem chyba nigdy.


Poprawna pisownia

bez sensu

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy zwrot stosowany jest najczęściej w mowie potocznej. Jego znacznie to: bez widocznego celu, logiki, zalet. W zdaniach może pełnić funkcję frazy przymiotnikowej, przysłówkowej sposobu oraz wykrzyknikowej.
Gramatycznie omawiane sformułowanie zaliczamy do wyrażeń przyimkowych, czyli do zestawień przyimka z inną częścią mowy (w tym przypadku z odmienioną formą rzeczownika sens). Z założenia zwroty te należy zapisywać oddzielnie i tak też jest w przypadku powyższego wyrażenia. Nieco mylący może być fakt, że zarówno przymiotnik bezsensowny, jak i rzeczownik bezsens piszemy łącznie, jednak nie należy się tym sugerować w tym przypadku. Należy jednak pamiętać, że słowo bezsens odmienione w dopełniaczu to właśnie bezsensu pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje plany są kompletnie bez sensu, musimy to wszystko przeanalizować jeszcze raz.
Kiedy mam wrażenie, że moje życie jest bez sensu, przypominam sobie, jak wiele osób ma znacznie gorzej niż ja.
Twoje krzyki są bez sensu, i tak nikt Cię nie usłyszy.
Plan żeby najpierw zjeść lody, a później iść na obiad, jest bez sensu.


Niepoprawna pisownia

bezsęsu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez sęsu

Niepoprawna pisownia