Niepoprawna pisownia

zombkujący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ząbkujący

Poprawna pisownia