Poprawna pisownia

kilkuetapowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilku-etapowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkaetapowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku etapowe

Niepoprawna pisownia