Niepoprawna pisownia

rehocą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rechocą

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

rechoczą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rehoczą

Niepoprawna pisownia