Niepoprawna pisownia

dołonczony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołączony

Poprawna pisownia