Oba wyrazy są dopuszczonymi przez językoznawców formami czasowników występującymi we współczesnej polszczyźnie, a ich znaczenie jest podobne. W większości przypadków wyrazy te mogą być używane wymiennie, należy jednak zwrócić uwagę, że czasownik umieć jest czasownikiem niedokonanym. Potrafić z kolei to czasownik dwuaspektowy, który może być stosowany w odniesieniu do czynności lub stanów powtarzalnych, nie tylko do umiejętności.

Poprawna pisownia

umie

Poprawna pisownia, znaczenie: umieć to inaczej: posiadać praktyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie, być w czymś biegłym, być w stanie coś zrobić.

Poprawna pisownia

potrafi

Poprawna pisownia, znaczenie: potrafić oznacza: mieć dość siły, możliwości lub umiejętności, aby coś zrobić, posunąć się do pewnych granic w swoim postępowaniu lub też osiągnąć pewien stan.

Przykłady poprawnej pisowni

Umiem płynnie mówić w języku rosyjskim, ale po niemiecku potrafię się tylko przedstawić.
Potrafisz mnie zdenerwować jak nikt inny, nie wiem, dlaczego.
Jeśli ułamiesz pęd storczyka, potrafi on odrosnąć w ciągu kilku tygodni.