Słowa nie długo i niedługo są poprawne, jednak występują w innych kontekstach i muszą być wykorzystywane zgodnie z nimi.

Poprawna pisownia

nie długo

Poprawna pisownia, znaczenie: nie długo powinno być wykorzystywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w celu podkreślenia różnic i uwypuklenia znaczenia jednego z określeń. Musi posiadać odpowiednie dopowiedzenie, które dookreśla sytuację.

Przykłady poprawnej pisowni

Byli za granicą nie długo, ale całe wieki, przez co nie mogli później poznać swojej rodzinnej okolicy.
Mówiłem ci przecież, że nie długo, ale ledwie krótką chwilę zajmie nam przygotowanie tego projektu.
Wyobraź sobie, że nie długo, tylko kilka chwil spędzisz przy tym zadaniu i będziesz mógł zająć się swoim hobby.


Poprawna pisownia

niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: niedługo powinno z kolei być wykorzystywane do opisu pewnego stanu, pokazującego, iż jakaś sytuacja nie zajmuje wiele czasu lub rozgrywa się w krótkim jego odcinku. Może też oznaczać, że coś wydarzy się w ciągu krótkiego momentu od chwili wypowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Niedługo później będziemy mogli iść do domu, wystarczy tylko przeczekać grzecznie ten apel.
Takie badanie trwa niedługo i jest bezbolesne, więc nie musi się pani obawiać o swojego synka.
Wiedział, że niedługo nadjedzie pociąg, dlatego ustawił się na peronie, by zająć dla siebie dobre miejsce.


Niepoprawna pisownia

nie dugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedugo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dłógo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedłógo

Niepoprawna pisownia