Niepoprawna pisownia

oka mgnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

okamgnienie

Poprawna pisownia