Od razu piszemy zawsze rozdzielnie, zwrot ten oznacza: bardzo szybko, zaraz, natychmiast.

Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia