Poprawna pisownia

od razu

Poprawna pisownia, znaczenie: „od razu” (forma zapisu odrazu stanowi zawsze błąd!) to nieodmienna fraza przysłówkowa poprzez którą wyrażamy: w tej chwili, bardzo szybko, natychmiast, bezzwłocznie, momentalnie. Synonimami „od razu” są między innymi: bez zwłoki, natychmiast, z miejsca i bez namysłu.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdybyś od razu usiadł do pracy domowej, pamiętałbyś jak rozwiązuje się takie zadania.
Marek od razu wiedział, że coś się święci, wszyscy byli dla niego zbyt mili.
Ruszamy od razu po zjedzeniu, nie ma chwili do stracenia!


Niepoprawna pisownia

odrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otrazu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot razu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odrasu

Niepoprawna pisownia