Poprawna pisownia

pustynia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

póstynia

Niepoprawna pisownia