Niepoprawna pisownia

akórat

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akurat

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to może pełnić w zdaniu kilka różnych funkcji. Jako partykuła, akurat podkreśla, że coś jest dokładnie takie, jak to komunikuje wyraz, do którego się ono odnosi. Co więcej, za pomocą tego zwrotu możemy wyróżnić (ze względu na konkretną cechę), wskazaną osobę lub przedmiot i przeciwstawić go innym osobom lub rzeczom, które danej cechy nie posiadają. Akurat może również pełnić w zdaniu funkcję wykrzyknienia – wówczas wyrażamy nim ogromne zdziwienie, niedowierzanie lub sprzeciw.
Wyraz ten należy każdorazowo zapisywać przez u. Wynika to z jego etymologii, sięgającej do języka łacińskiego. Występowało w nim określenie accurate – zatem w myśl zasady, nakazującej zgodny z oryginałem zapis wyrażeń obcego pochodzenia, nasze akurat należy zawsze pisać przez u. Warto również zwrócić uwagę, że w języku polskim niemal we wszystkich wyrazach rozpoczynających się od aku- piszemy u otwarte.

Przykłady poprawnej pisowni

Kolejny raz obiecuje, że zmieni swoje zachowanie? Akurat.
Bardzo dobrze się złożyło, że mają panie akurat sześć serniczków, bo na obiedzie będzie u mnie sześć osób.
Akurat ten pies ma kaganiec, ale większość zwierząt przewożonych autobusami go nie nosi.


Niepoprawna pisownia

akurad

Niepoprawna pisownia