Niepoprawna pisownia

pół noc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

północ

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pułnoc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

puł noc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

półnodz

Niepoprawna pisownia