Poprawna pisownia

samozatrudnienie

Poprawna pisownia, znaczenie: samozatrudnienie definiowane jest jako praca na własny rachunek, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoby samozatrudnione muszą się zarejestrować w ewidencji przedsiębiorców, płacić składki ZUS oraz podatki. Obecnie wielu pracowników rezygnuje z umowy o pracę, na rzecz samozatrudnienia, ze względu na większą opłacalność finansową.
W jaki sposób należy pisać poprawnie samozatrudnienie, razem czy osobno? W słowniku języka polskiego nie występuje hasło samo, jedynie samo – jako przedrostek i pierwszy człon innych wyrazów, np. samoczyszczący, samowystarczalny. Podobnie jest w przypadku samozatrudnienia, które należy pisać łącznie. Jest to rzeczownik, rodzaju nijakiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Dyrektor zaproponował mi zamiast umowy o pracę, przejście na własną działalność gospodarczą i samozatrudnienie.
Na egzaminie z prawa gospodarczego musiałem odpowiedzieć na pytanie – czym jest samozatrudnienie?
Samozatrudnienie zyskuje coraz większą popularność w Polsce, jako alternatywna forma zatrudnienia.


Niepoprawna pisownia

samo zatrudnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samo-zatrudnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samozatródnienie

Niepoprawna pisownia