Niepoprawna pisownia

nie jaki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejaki

Poprawna pisownia