Niepoprawna pisownia

pszodkami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przodkami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pżodkami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przotkami

Niepoprawna pisownia