Niepoprawna pisownia

zbirą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbirom

Poprawna pisownia