Niepoprawna pisownia

podwyszszone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod wyższone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyrzszone

Niepoprawna pisownia