Niepoprawna pisownia

nie karani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekarani

Poprawna pisownia