Niepoprawna pisownia

nie możliwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemożliwy

Poprawna pisownia, znaczenie: niemożliwy to określenie na kogoś, kto nie może być rzeczywiste i nigdy się nie spełni. Słowa tego można również użyć, kiedy chce się opisać kogoś, kto jest nie do zniesienia. W wielu przypadkach niemożliwy wyraża niedowierzanie.
Wyraz niemożliwy zapisujemy łącznie, co jest zgodne z zasadami polskiej ortografii, która mówi, że partykułę nie z przymiotnikami zapisuje się zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

On jest niemożliwy. Nie może być tak, żeby zachował się w ten sposób, znam go bardzo dobrze i od zawsze taki jest.
Twoje zachowanie jest niemożliwe, musisz się uspokoić, albo będziesz mieć szlaban na komputer.
Wydawało jej się, że test z matematyki był niemożliwy do wykonania, ale w końcu znalazła na nie sposób.