Niepoprawna pisownia

przywionzał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przywiązał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszywiązał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy wiązał

Niepoprawna pisownia