Poprawna pisownia

subsumcja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

supsumcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sóbsumcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

subsómcja

Niepoprawna pisownia