Niepoprawna pisownia

niebyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie było

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie było oznacza, że dane wydarzenie nie miało miejsca w zaplanowanym czasie, z jakiegoś powodu się nie odbyło. Jest określeniem stosowanym również, jeśli dana osoba nie pojawiła się w miejscu, w którym być powinna. W filozofii może być wykorzystane do określenia stanu nieistnienia.
Nie było należy zapisywać oddzielnie. Obowiązuje wobec niego zasada pisowni partykuły nie z czasownikami i pochodzącymi od nich imiesłowami (w tym przypadku z było), która mówi, że w takich połączeniach zaprzeczenie zawsze piszemy rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie było jej u nas już od dobrego tygodnia, przez co zupełnie nie wiemy, co się teraz u niej dzieje.
Wczoraj nie było w domu prądu, ponieważ sieć padła w całej naszej dzielnicy ze względu na nawałnicę.
Nie było mnie nigdy we Włoszech, ale na pewno się tam wybiorę na wakacje w przyszłym roku.