Niepoprawna pisownia

niesposób

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie sposób

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie sposób można uznać za złożone zaprzeczenie, które oznacza, że nie można czegoś wykonać.
Nie sposób zapisujemy zawsze rozłącznie. Można to wytłumaczyć za pomocą reguły ortograficznej języka polskiego, która mówi, że partykułę nie, która występuje w wyrażeniu wraz z orzecznikiem rzeczownikowym, a bez łącznika w postaci czasownika, zapisujemy rozłącznie. Podobne konstrukcje, które również zapisuje się w ten sposób, to między innymi: nie sztuka, nie żal.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie sposób siedzieć spokojnie i nie reagować, kiedy ktoś krzywdzi bezbronne istoty, takie jak małe dzieci albo zwierzęta.
Nie sposób zrozumieć niektórych polityków, zwłaszcza takich, którzy powinni chronić swoich obywateli, a tego nie robią.
Nie sposób zajmować się wszystkim na raz, najlepiej zaplanować kolejność wykonywania działań.


Niepoprawna pisownia

niesposub

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sposub

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zposób

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezposób

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie z posób

Niepoprawna pisownia