Poprawna pisownia

Gabrieli

Poprawna pisownia, znaczenie: imię Gabrieli należy zapisywać przez jedno -i. Jest ono jednym z imion, które zostały przyswojone przed wieloma wiekami i jest traktowane jak rodzime. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wyrazy rodzime i przyswojone należy zapisywać przez jednego i.
Gabrieli to odmieniona forma imienia Gabriela. Wywodzi się ono z języka semickiego i ma odpowiednik męski: Gabriel. Oznacza wojownika Boga. Kłopotliwa forma pojawia się w takich przypadkach liczby pojedynczej jak celownik (komu? czemu?), dopełniacz (kogo? czego?) i miejscownik (o kim? o czym?).

Przykłady poprawnej pisowni

Nie widziałem Gabrieli od kilku lat, więc nie mogłem wprost uwierzyć, że tak przytyła.
Dostałam ten biały żakiet od Gabrieli, która kupiła go dla mnie w Stanach Zjednoczonych.
Nie poszedłem wczoraj do Gabrieli, bo musiałem pracować, ale powiedziała, źe nic się nie stało.


Niepoprawna pisownia

Gabrielii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryjeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryieli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabrijeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryeli

Niepoprawna pisownia