Poprawna pisownia

rózga

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyraz wywodzący się z języka staropolskiego. Wówczas funkcjonował w formie rozga i oznaczał pęd, młodą gałązkę. W miarę upływu czasu i ewolucji języka, o zmieniło się w tym przypadku w ó, a rozga stała się rózgą. To właśnie ze względu na oboczność ó:o omawiany wyraz należy zawsze zapisywać przez ó.
Rózgą nazywamy cienką, elastyczną gałązkę, która nie posiada liści. Dawniej określano tak również uderzenie rózgą, a także symboliczny pęk gałązek, który niegrzeczne dziecko dostawało zamiast prezentu na Boże Narodzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli będziesz się tak zachowywał, to Mikołaj przyniesie Ci rózgę!
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uczniowie za niegrzeczne zachowanie dostawali rózgi po rękach.
Śmiejąc się głośno, trzasnął rózgą, niczym biczem.


Niepoprawna pisownia

ruzga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rusga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rósga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rózka

Niepoprawna pisownia