Choć oba opisane w poniższym opracowaniu wyrazy brzmią bardzo podobnie, nie należy ich ze sobą mylić. Ich znaczenia bowiem różnią się diametralnie i stosując je wymiennie, popełnialibyśmy błędy językowe. W większości sytuacji poprawne będzie wyłącznie użycie formy mają, jednak z uwagi na fakt, że również wariant majom może być w pewnych kontekstach poprawny zachęcamy do przestudiowania naszych objaśnień i przykładów praktycznego użycia obu form w zdaniach. Gdyby nasze opracowanie nie rozwiało wszystkich wątpliwości przypominamy o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy pod tekstem.

Poprawna pisownia

mają

Poprawna pisownia, znaczenie: mają to czasownik nieprzechodni niedokonany mieć, który został odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Jest to słowo, które w języku polskim ma wiele znaczeń. Mieć to między innymi: musieć coś zrobić, być w posiadaniu czegoś, posiadać coś, dążyć do oddania komuś czegoś, dysponować środkami na wykonanie czegoś, czuć coś oraz być w coś ubranym.

Przykłady poprawnej pisowni

Wspomniałem im, że mają się zachowywać przyzwoicie.
Jutro odwiedzą nas Ania i Tomek – podobno mają dla nas prezent przywieziony z podróży poślubnej.
Kochanie, czy upewniłeś się, że dziewczynki mają ze sobą rękawiczki?


Poprawna pisownia

majom

Poprawna pisownia, znaczenie: majom to z kolei rzeczownik maj, odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Majem określamy piąty (według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego) miesiąc w roku. Jest to także nazwa słupa (drzewka) majowego, a dodatkowo – bukietu tworzonego z gałęzi jodłowych i kwiatów, który był przywiązywany na wierzchołku drzewa w pobliżu domu, w którym mieszkała ładna dziewczyna. Wariant ten może stanowić również formę jednego z dwóch słów maja oznaczając tym samym gatunek kraba lub w filozofii indyjskiej złudzenie albo iluzję. Jeśli zapiszemy wyrażenie Majom wielką literą oznaczać będzie wtedy liczbę mnogą imienia żeńskiego Maja lub słowa Majowie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tym cudownym, ciepłym majom brakowało tylko bliskiej osoby przy moim boku.
Majom, które spędzałem u mojej babci na wsi, niczego nie brakowało.
Majom spędzonym na obozach harcerskich zawdzięczam to, że umiem rozbijać namiot i przeżyć kilka dni w lesie, odcięty od cywilizacji.