Poprawna pisownia

skazały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazały

Niepoprawna pisownia