Niepoprawna pisownia

nie śmiało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmiało

Poprawna pisownia