Poprawna pisownia

przedwczesny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedwczesny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przetwczesny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed wczesny

Niepoprawna pisownia