Poprawna pisownia

ściągnij

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ściągnij należy zapisywać przez ś. Jest to zgodne z ogólną zasadą pisowni w języku polskim, która mówi, że przedrostek ś- należy zapisywać, jeśli występuje po nim głoska miękka ć lub ci.
Ściągnij to czasownik w trybie rozkazującym, pochodzący od wyrazu ściągnąć, który posiada szereg znaczeń, w tym:
1. opuścić dany przedmiot na dół
2. zdjąć daną część garderoby z siebie lub z kogoś
3. mocno coś związać sznurkiem lub paskiem, np. nadając mu określony kształt
4. wydobyć ciecz z danego miejsca, np. wodę z kolana
5. zwabić, sprowadzić większą grupę ludzi lub zwierząt w dane miejsce
6. w kontekście osób lub zwierząt może też oznaczać ich powolne przybywanie w dane miejsce lub przybycie z opóźnieniem
7. pobrać coś z Internetu
8. wymusić uregulowanie należności finansowych względem siebie lub kogoś
9. odpisać zadanie od kogoś innego podczas sprawdzianu.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak nie umiesz tego sam zrobić, to ściągnij od kolegi obok, ja zawsze robiłem tak na fizyce.
Ściągnij z siebie ten gruby płaszcz, zostaniemy tu dłuższą chwilę, to będzie ci w nim za gorąco.
Jeśli możesz, ściągnij dla mnie polskie napisy do filmu o Jamesie Bondzie, bo mam tylko po angielsku.


Niepoprawna pisownia

zciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ściongnij

Niepoprawna pisownia